woensdag 14 november 2012

Foto’s: een betere toekomst voor vrouwen in Afghanistan door voedsel en onderwijs

Afghanistan wordt na drie decennia oorlog geconfronteerd met een enorme vraag naar middelen om het land opnieuw op te bouwen.

Meer dan 30 jaar oorlog, civiele onrust en terugkerende natuurrampen zorgen ervoor dat, ondanks de vooruitgang die recent is geboekt, miljoenen Afghanen nog steeds in schrijnende armoede leven.

Het onherbergzame land is nog steeds een van de armste landen in de wereld. Meer dan de helft van de bevolking leeft er onder de armoedegrens, aldus een verslag van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties.

Het WFP heeft woensdag een fotoreportage gepubliceerd om onder de aandacht te brengen hoe vrouwen in Afghanistan een betere toekomst kunnen krijgen door voedsel en onderwijs.

Zie de foto’s: Afghanistan: Giving Women A Future Through Food And Education

"Afghanistan faces enormous recovery needs after three decades of war, civil unrest and recurring natural disasters. Despite recent progress, millions of Afghans still live in severe poverty with a crumbling infrastructure and a landscape that is suffering from environmental damage. This rugged, landlocked country remains one of the poorest in the world, with more than half the population living below the poverty line."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten