woensdag 4 april 2012

Ger van der Zee nieuwe contingentscommandant missie Afghanistan

Kapitein-ter-zee Ger van der Zee is sinds zondag de nieuwe contingentscommandant in Afghanistan. Hij nam het bevel over het Nederlandse contingentscommando over van kolonel Egon Hoppe van de Koninklijke Marechaussee.
Ger van der Zee nieuwe contingentscommandant missie Afghanistan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten